Какво ново » За нас » Проекти » Гражданско образование »
Закони и политики » Книжарница Пайдея » Търсене » Форум » Контакти » Paideia in EnglishCreate bookmark Print Page Send Page Share Свежо!

26ти Юли, Вторник, 2016 г.
Закон за народната просвета

Закони и политики | Дискусии | Данни и анализи | Нормативна база
Още от Нормативна база

» Закони» Наредби
» Програми и стратегии
» Проекти за нормативни документи
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(Обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.; изм., бр. 71 от 2003 г.; доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 114 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 113 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 36 от 2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г.)


Пълният текст на закона може да намерите
ТУК.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 7 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2002 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 99 от 2003 г.; изм., бр. 15 от 2004 г., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2009 г., бр. 51 от 2009 г., бр. 87 от 2009 г.; изм., бр. 94 от 27.11.2009 г.)


Пълният текст на правилника може да намерите ТУК.
 

 

Раздел Закони и образование се подържа с любезната подкрепа на Юридидическа енциклопедия
Абонамент!
Сайта се намира на HybSys 1000R платформа
Дизайн, разработка и поддръжка от
Хибридни системи АД © 2006-2016

Съдържанието и изображенията са собственост на                      
Фондация Пайдея © 2001-2016                      

14 потребителя на сайта                     

Statistics Authorized Personal Web Mail