Какво ново » За нас » Проекти » Гражданско образование »
Закони и политики » Книжарница Пайдея » Търсене » Форум » Контакти » Paideia in EnglishCreate bookmark Print Page Send Page Share Свежо!

16ти Септември, Вторник, 2014 г.
Интересни идеи

Начало | Новини (7,407) | Конкурси (1,346) |
Интересни идеи (170)
| Дайджест (8) | Изборът на Пайдея (38) | PF in English
RSS Интересни идеи

Шампиони на МОН задават въпросите

Източник: в. Стандарт | Дата: 13ти Юни, Сряда, 2007 г.

Днес "Стандарт" ви предлага тест по български език и литература, подготвен от издателство "ПЕДАГОГ 6". Автори са Нина Георгиева и Антоанета Чакърова - победители в конкурса на МОН за съставяне на най-добър тест по български език и литература за кандидат-гимназисти.

Тестът е от новото помагало "Тренировъчни тестове за кандидатстващите след 7 клас" ...

Коментари: (0) | Цялата новина »Залегнете над творбите, не зубрете граматика

Източник: в. Стандарт | Дата: 12ти Юни, Вторник, 2007 г.

Добре е в седмицата преди изпита да си припомните не само граматиката, а и изучаваните творби и техните изразни средства. Тестът може да ви изненада с неочаквани въпроси за детайлите в произведенията.

Днес публикуваме тест на Славомир Томов от школа "Софроний". До деня на първия изпит ще ви предлагаме само въпроси ...

Коментари: (0) | Цялата новина »В уравненията има много клопки

Източник: в. Стандарт | Дата: 8ми Юни, Петък, 2007 г.

Днес "Стандарт" предлага усложнен текст по математика от преподавателката в школа "Софроний" Живка Андреевска. Уравненията също могат да бъдат клопка по време на изпит, предупреждава тя.

В понеделник очаквайте сборна книжка с тестове по литература и математика, както и методически съвети за решаване на задачите от школа "Веди".

Тестът вижте на:

http://www.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-06-08&article=191602 ...

Коментари: (0) | Цялата новина »Внимавайте за всяка запетая

Източник: в. Стандарт | Дата: 7ми Юни, Четвъртък, 2007 г.

Днес ви предлагаме тест от Росица Петкова, преподавател от школа "Софроний". Утре ще публикуваме въпроси по математика от същата школа. "Стандарт" ще продължи да публикува още тестове до деня на първия изпит на 19 юни.

Прочетете текста и отговорете на въпросите.
Националният биосферен резерват "Баюви дупки ...

Коментари: (0) | Цялата новина »Разсейването проваля и отличници

Източник: в. Стандарт | Дата: 6ти Юни, Сряда, 2007 г.

Най-важното е по време на изпита да бъдете концентрирани, препоръчва Ангелина Миркова от школа "Софроний". Днес пускаме неин тест по литература, утре следва тест по математика. "Стандарт" ще продължи да публикува още въпроси до деня на първия изпит 19 юни.


Отговорете на въпроси 1-6, свързани със следния текст:

Отговорете на въпроси 1-6, свързани със следния текст:

Първоначално инките - индианци от племето кечуа, живеели в планините на Перу. През Х век те се придвижили на север. Мястото, където се заселили и основали своята столица Куско, според легендата на инките им било посочено от бога Инти. Владетелят на инките се наричал Сапа Инка. Той бил смятан за потомък на Инти, бог на Слънцето, и самият той бил почитан като бог.
Всички важни дела в империята били поверени на държавните чиновници. Те следели за дейността на провинциите, на които била разделена държавата, и на мините, строежите и работилниците, в които се произвеждали изделия от керамика, метал и текстил. Населението дължало данък под формата на труд – при строеж на пътища и храмове, в земеделието или армията, в занаятчийските работилници или сребърните мини. Държавата управлявала изцяло бита на инките.

1. Тема на текста е?
а/ основаване и обществено устройство на империята на инките
б/ сребърните съкровища на инките
в/ разширяване и могъщество на империята на инките
г/ упадък и завладяване от испанците

2. Кое твърдение е вярно според текста?
а/ Всяка провинция самостоятелно се управлявала.
б/ Владетелят на инките се отличавал със своята демократичност.
в/ През ХІ век инките се придвижили на север.
г/ Населението дължало данък под формата на труд.

3. Връзката между първото и второто изречение е осъществено чрез:
а/ контекстов синоним
б/ лично местоимение
в/ показателно местоимение
г/ лексикално повторение

4. Кое твърдение не е вярно според текста?
а/ Владетелят на инките се наричал Сапа Инка.
б/ Държавата управлявала изцяло бита на инките.
в/ В работилниците се произвеждали изделия от керамика, метал и текстил.
г/ Инките били освободени от данъци.

5. Каква конструкция има последното изречение?
...........................................................................

6. Във второто изречение на текста има:
а/ едно обстоятелствено пояснение
б/ две обстоятелствени пояснения
в/ нито едно обстоятелствено пояснение
г/ три обстоятелствени пояснения

7. При кой от редовете отношението между двойките е различно от останалите?
а/ птица - ято
б/ вълк - глутница
в/ антилопа - лъв
г/ коза - стадо
8, 9. При коя от двойките отношението е същото, като при посочената в условието двойка?
8. болка - гримаса
а/ тъга - скръб
б/ радост - отчаяние
в/ щастие - усмивка
г/ изумление - страх

9. риба - хайвер
а/ овца - мляко
б/ пчела - мед
в/ крава - теле
г/ коза - козел

10. В изречението: Вчера в планината се разрази страховита лятна буря.
а/ Има еднородни обстоятелствени пояснения.
б/ Няма еднородни части.
в/ Има еднородни определения.
г/ Подлозите са еднородни.

11. Подчертаните думи в изречението “В замъка на вещиците и призраците се чуваха странни звуци” са:
а/ подлози
б/ определения
в/ допълнения
г/ обстоятелствени пояснения

12. В изречението “Помръкналите очи на кошутата сякаш молеха за милост.” подчертаното определение е изразено чрез .................................

13. Кое е общото между глаголите - скочиха, ходя и мърморят?
а/ време
б/ лице
в/ спрежение
г/ нито една от изброените граматически категории
14. Кое от изброените изречения е сложно по състав:
а/ Започнах да уча за изпита.
б/ Продължавам да пея до последния си дъх.
в/ Обичам да се любувам на цветята.
г/ Трябва да промениш почерка си.
15. Деепричастието в състава на обособената част се отнася винаги към:
а/ допълнението
б/ подлога
в/ обстоятелственото пояснение
г/ всяка една част на изречението без сказуемото
16. Препинателен знак, който не се използва вътре в изречението, е:
а/ точка и запетая
б/ тире
в/ запетая
г/ точка

17, 18. В кое от изреченията има грешка при употреба на препинателните знаци?
17. а/ Хората, които се бяха струпали на пристанището, и моряците посрещнаха заедно празника на морето.
б/ Треперейки, малките лисичета скимтяха за майка си.
в/ Прекрасни, дървени орнаменти украсяваха входа.
г/ Учители, ученици и гости отпразнуваха юбилея на училището.
18. а/ Намръщен, чиновникът седна на мястото си.
б/ Малкото лори, сгушено сред листата, очакваше утрото.
в/ Зрителите, унесени в изпълнението, не усетиха кога е дошъл краят на спектакъла.
г/ Не мога да разбера, защо не си научил задачите.

19. В кое от следните изречения не е допусната пунктуационна грешка:
а/ Благодаря ти, бабо ти си добра жена.
б/ Останалите разбира се са изпълнили задачата.
в/ Разбери, кога ще пристигнат гостите.
г/ Децата, стреснати и уплашени, се трупаха на изхода.

20. В кой ред думата е написана правилно?
а/ зграда
б/ свадба
в/ сфера
г/ зговор

21. В кой ред е допусната грешка?
а/ рекъл
б/ казал
в/ отишал
г/ скачал
22, 23, 24. Отбележете сгрешената дума:
22. Трябва да имаш желязни (А) нерви, за да издържиш (Б) на това чудовищно (В) напрежение (Г).
23. За да се освободят (А) от опеката (Б) на възрасните (В), децата често допускат грешки (Г).
24. Търсейки (А) згрешените (Б) думи, открих много противоречия (В) в целия (Г) текст.

25. Отбележете думата, която не е сгрешена.
Викингите живяли (А), за да воювът (Б), търсейки (В) успехът (Г) на всяка цена.
26. Сизифов труд означава:
а/ да се трудиш с удоволствие
б/ да работиш насила
в/ трудът ти да е тежък и безсмислен
г/ да се преструваш, че работиш

27. Кой е излишният ред?
а/ индиец - индианец
б/ благоговение - благоволение
в/ радост - щастие
г/ недоумение - недоразумение

28. Кой от следните фразеологизми означава проявявам непокорство:
а/ отивам на вятъра
б/ правя си устата
в/ надигам глава
г/ вятър ме вее

29. Отбележете грешния отговор:
а/ Сричката не е езикова единица.
б/ Буквата е писмен знак на звука.
в/ Морфемата е най-малката езикова единица.
г/ Изреченията в текста са свързани по смисъл и подредени в логическа последователност.

30. Открийте неверния отговор:
а/ Момчето е единственият свидетел.
б/ Заекът наостри ушите му и се ослуша.
в/ Звездите, които сияеха над нас, и луната огряваха цялата поляна.
г/ Моканина дълго гледа подир каруцата.

31. Кой ред е излишен?
а/ оксиморон
б/ хипербола
в/ кулминация
г/ литота

32. Деформирано изображение, което се отличава с безобразност, абсурдност, се нарича:
а/ сатира
б/ гротеска
в/ многократно преувеличение
г/ ирония

33. В кой от редовете е допусната грешка?
а/ “Опълченците на Шипка” - ода
б/ “Българският език” - ода
в/ “На прощаване” - ода
г/ “Една българка” - разказ

34, 35. Отбележете грешния отговор:
34. Жизнените начала на Неновища от повестта “Маминото детенце” са:
а/ да не излиза от къщата им онова, което би могло да остане в нея
б/ да се не дава никому нищо, ако няма да го върне
в/ да се не дават 28 пари, когато могат да се дадат 27
г/ да се не доплаща или съвсем да се не плаща на ония, които не могат да ни накарат насила да си платиме ...

35. Въпреки че осъзнава вината на сина си, Нено си замълчава и оставя слугите да понесат наказанието за кражбата на парите, защото:
а/ се страхува от жена си
б/ спокойствието е най-ценно за него
в/ бащината обич не му позволява да предаде сина
г/ за пореден път проявява безразличие към съдбата на детето си

36. Довършете стиховете:
“.......... да чуй то сърце юнашко,
как тупа сърце, ........
а/ пее
б/ играе
в/ стене
г/ ликува

37. Бунтовникът от поемата “На прощаване” поставя картината на победното завръщане на второ място, защото:
а/ не му се мисли за нея
б/ тя е по-малко вероятна
в/ не е довършена в мислите му
г/ сигурен е, че няма да го доживее

38. “Немили-недраги”. Отбележете в свободния ред чии са следните думи:
а/ Ах, сладка е смъртта за отечеството!
б/ Да ти я платя побратиме ...
в/ Да живее комуната!
г/ Булгари беци!
.....................................................................................................................

Отбележете неверния отговор.
39. Странджата оставя на Бръчков:
а/ своя завет
б/ мемоар, издаден 1867 г.
в/ револвера си
г/ къс от старо знаме

40. В лирическия увод на одата “Опълченците на Шипка” Вазов поставя своята теза на второ място, защото:
а/ тезата на хулителите е по-дълга
б/ на всички обвинения стореното на върха е достатъчен отговор
в/ по-лесно е да започне с чуждата теза
г/ иска читателят да знае колко несправедливи са обвиненията.

41. Тезата на хулителите в одата “Българският език” е представена в преизказно наклонение, защото така Вазов дава израз на своето:
а/ възмущение от злобата им
б/ недоверие към твърденията им
в/ удовлетворение, че е разкрил лъжите им
г/ художествено майсторство

42. В разказа “Една българка” следните думи са изречени от:
Попълнете в свободния ред.
а/ Хай влязай, магарице.
б/ “От ония е, дето ги гонят сега!”
в/ Някои от “ония” трябва да бъдат!
г/ Къде ще се дяна ...
......................................................................................................................

43. В кой ред е допусната грешка:
а/ “Една българка” - Иван
б/ “До Чикаго и назад” - Ганьо Сомов
в/ “По жицата” - Сидеровите
г/ “Ангелинка” - Филарета

44. Отбележете неверния отговор
В Новия свят Алеко се възхищава от:
а/ конкуренцията
б/ красотата на Ниагара
в/ амбицията за забогатяване
г/ мащабността на строителството

45. Отбележете грешния отговор
Цветовете, с които е изграден образът на Ангелинка, са:
а/ бяло
б/ синьо
в/ червено
г/ зелено

46. “По жицата”
Какво внушение постига Йовков чрез подчертаните повторения “... очите му бяха още светли, още млади и усмихнати.”
а/ че девойката навярно ще умре
б/ че Нонка се радва на това пътуване
в/ знае че ще види бялата лястовица
г/ радва се на срещата с Моканина

47. Колко пъти е препредадена историята за бялата ластовичка:
а/ един
б/ два
в/ три
г/ четири пъти

48. Запишете в свободния ред чии са думите:
а/ “Бяла ластовичка ........ Има ли я?”
б/ ............... тоз чиляк виждал лястовичката.
в/ По едно време усетих ............... нещо тежко, нещо студено, ей тук, на гърдите си.
г/ ....................... късмет си имал, късмет имала и Нонка.
..........................................................................................................................

49. Състраданието на Моканина намира своето физическо проявление в израза:
а/ “ ... замълча и пак загледа овцете, без да ги вижда.”
б/ Дебелите му мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата.
в/ “... нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го.”
г/ “....... стисна очи и заплака.”

50. Моканина става да изпрати Гунчо до каруцата, защото е:
а/ възпитан
б/ трогнат
в/ притеснен
г/ любопитен

51-55. Въпроси със свободни отговори:
51. Кой е кулминационният момент в разказа “Ангелинка”?

52. Кое е най-горчивото разочарование на Алеко от Новия свят?

53. Защо момчето от разказа “Ангелинка” целува ръка на некрасивата леля Дъмша?

54. Кое прави разказа “По жицата” така актуален?

55. Как Моканина подкрепя лъжата на Гунчо, че е виждал бялата ластовичка?


Отговори


1-а, 2-г, 3-б, 4-г, 6-б, 7-в, 8-в, 9-в, 10-б, 11-б, 12-причастие, 13-в, 14-в, 15-б, 16-г, 17-в, 18-г, 19-г, 20-в, 21-в, 22-а, 23-в, 24-б, 25-в, 260в, 27-в, 28-в, 29-в, 30-б, 31--в, 32-б, 33-в, 34-б, 35-в, 36-б, 37-б, 39- в, 40-б, 41-б, 43- г, 44-в, 45-г, 46-а, 47-в, 49-в, 50-б

Коментари: (0) | Цялата новина »« По-новиПо-стари »


Абонамент!
Сайта се намира на HybSys 1000R платформа
Дизайн, разработка и поддръжка от
Хибридни системи АД © 2006-2014

Съдържанието и изображенията са собственост на                      
Фондация Пайдея © 2001-2014                      

27 потребителя на сайта                     

Statistics Authorized Personal Web Mail